Om Tryknet

Tryghed
Billigt
Til Rådighed

Bliv part af en af Danmarks største tryksagsindkøbere!

Tryk Net er en tryksagsmægler virksomhed, som på vegne af vores kunder/partnere forvalter en meget stor portefølje af tryksager i et effektivt netværk af 12 faste trykkeri virksomheder.

Sagt med andre ord lever vi af 24 timer i døgnet at finde de bedste produktionsløsninger på vores kunders tryksagsbehov.

Gennem de seneste år har den grafiske industri, både i Danmark og internationalt, gennemgået en markant konsoliderings proces.

Dette har betydet en ændring af markedet fra af bestå af mange mindre udbydere, til i dag at præges af få store udbydere.

I bestræbelserne på at opnå de laveste priser, er det derfor vigtigere end nogensinde at kunne matche denne markedssituation på størrelse.

Vores fornemste opgave består i:

A) Via vores volumen at opnå stordriftsfordele, for derved at minimere priserne på vegne af vores kunder/partnere.

B) Via vores mangeårige erfaring, at rådgive om de forskellige muligheder der findes på
markedet.

C) Gennem en effektiv fejlsøgnings procedure på vores trykkerier at eliminere risikoen for fejl i produktionen og derved skabe optimal tryghed for vores kunder.

D) Altid at være til rådighed når vores kunder har behov for det.

Vi har på alle vores trykkerier en fast medarbejder som følger vores produktioner tæt og derved sikre en optimal afvikling af hver ordre.

Tryknet er overordnet projektleder på alle opgaver og står som garant for at alle opgaver leveres i rette kvalitet til rette tid.

Vi tilbyder følgende:

– At lave en audit af dele eller hele Jeres tryksagsportefølje med henblik på at give vores bud på den optimale pris
– Alternativt at give bud på løbende opgaver som måtte foreligge

Når først vi er i gang, er der tid og penge at spare.

Det eneste Du behøver er at uploade trykfilen, så sørger vi for at optimere resten af processen.

Med venlig hilsen
Tryk Net – Ole Maribo Pedersen